Skip to main content
Terug naar Nieuws

IN MEMORIAM – Ton Nefkens

Jarenlang maakte Ton deel uit van het bestuur en eind jaren zeventig vervulde hij met verve een rol binnen de technische commissie. Ton regelde daar voor de 35 teams die de vereniging toen rijk was, alle zaken op technisch gebied, met behulp van een typemachine en heel veel persoonlijke gesprekken. Computers, mobiele telefoons en social media waren er destijds namelijk nog niet. Een enorme klus die hij jaar op jaar weer wist te klaren.

Ton werkte bij de Luchtmacht en de precisie en vindingrijkheid die hij daar in zijn werk nodig had, heeft hij ook altijd binnen de vereniging ingezet. Hij onderhield contacten met de leverancier van speel- en sporttoestellen. Als er ergens een mankement was, probeerde hij eerst zelf het euvel te verhelpen voordat hij een beroep deed op de leverancier. Vaak lukte het hem dat ook en kwam de leverancier er niet aan te pas. Ook zorgde hij nauwgezet voor de beschikbaarheid van materialen op de verschillende trainingslocaties.

Ton was sociaal zeer betrokken en verzamelde geschikte goederen voor de zustervereniging van Saturnus: ‘White Dove Sporting’ in Ghana. Als medeorganisator was Ton meerdere jaren betrokken bij het Pater Buis toernooi tijdens 4 Uden Sportief.

De afgelopen jaren was Ton voor de spelers van Saturnus het meest bekend als zaalwacht. Een karakteristiek beeld daarbij was dat Ton enorm secuur op zijn eigen secure wijze na de wedstrijden de netten op zijn knieën opvouwde om ze vervolgens keurig netjes op te kunnen bergen. Daar wilde hij niet bij geholpen worden!

We gaan Ton enorm missen en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet gedurende vele jaren voor onze vereniging.

Wij wensen Ria, Ton jr., Inge, hun partners en kleinkinderen heel veel sterkte met dit zware verlies.

Terug naar Nieuws