Skip to main content

Contributie

per 1 januari 2024

Betaling verloopt uitsluitend via automatische incasso. (vanaf 1 jan 2024)

  • D t/m I-jeugd (mini’s) per kwartaal
55,80
  • B en C-jeugd (12 t/m 15 jr.) per kwartaal
67,10
  • A-jeugd (16 t/m 17 jr.) per kwartaal
74,65
  • Senioren (18 jr. en ouder) per kwartaal
79,65
  • Recreatieleden per kwartaal
47,80
Een gezin waar meer als 2 leden lid zijn van Saturnus/ Hendriks Coppelmans krijgt vanaf het 3e lid 10% korting over het 3e en volgende lid over de laagste contributiebijdrage.
  • Ondersteunende leden per kwartaal
10,00

Peildatum voor de aanpassing van de contributie t.a.v. de leeftijd is 1 oktober van elk kalenderjaar.

Competitie bijdrage:
Het gaat hier om kosten die gemaakt worden voor zaalhuur wedstrijddagen, bijdrage NeVoBo teamgelden etc. Deze betaling verloopt eveneens via een automatische incasso in oktober.

Deze bijdrage is verschuldigd wanneer je, je hebt aangemeld voor de NeVoBo competitie. De datum waarop de vereniging de teams bij de NeVoBo op dient te geven voor het nieuwe seizoen, is hierbij bepalend.

LET OP: de vereniging dient ruim voor de start van de nieuwe competitie de teams voor het volgend seizoen door te geven aan de bond! Na deze datum is de vereniging namelijk verplicht voor alle opgegeven teams een bedrag per team aan de NeVoBo te betalen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, is de competitie bijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd.

De competitie bijdrage voor seizoen 2023-2024 bedraagt:

  • D t/m I-jeugd (mini’s)
71,65 inclusief 10 euro voor kleding
  • B en C-jeugd (12 t/m 15 jr.)
63,30
  • A-jeugd (16 t/m 17 jr.)
78,75
  • Senioren (18 jr. en ouder)
103,00

Een verzoek tot een andere betalingsregeling dient altijd schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester van de vereniging via penningmeester@saturnushc.nl.

Beëindiging van het verenigingslidmaatschap kan uitsluitend per kwartaal en dient schriftelijk te geschieden (dit kan dus niet via de trainer!). De opzegging dient uiterlijk op de laatste werkdag van het kwartaal binnen te zijn op het verenigingsadres of op ledenadministratie@saturnushc.nl