Skip to main content

Sectie Wedstrijd Wezen

Sectie WedstrijdWezen is verantwoordelijk voor:

 • Opzetten Technisch Beleidsplan
 • Opstellen en beheren budget van deze sectie
 • Competitiezaken
 • Trainingen
 • Oefenwedstrijden
 • Deelname toernooien
 • Teamsamenstellingen
 • Scheidsrechters
 • Teamopgaven / wedstrijdformulieren / bondspasjes (lees spelerskaarten)
 • Programma overzicht competitie
 • Kenbaar maken van “morele verplichtingen” aan spelers, coaches, trainers, etc.
  zoals opgesteld door de NeVoBo
 • Trainers
 • Opleiding technisch kader
 • Spelmaterialen
 • Begeleiden (jeugd)scheidsrechters
 • Begeleiden coaches en leiders
 • Materiaal dat voldoet aan de specificaties van de NeVoBo en de wensen en eisen
  van de trainers, voor zover dit binnen het budget past
 • Opzetten teammap
 • Correcte informatie naar Time Out
 • Correcte informatie naar de website

Voor vragen of opmerkingen kun je mailen met: secretaris.wedstrijdwezen@saturnushc.nl

Senioren

Senioren
Voor dames en heren vanaf 18 jaar.

Nog geen lid?
Ben je nog geen lid van onze vereniging, klik dan hier.

Ben je al lid?
De Sectie Wedstrijdwezen zorgt ervoor dat de teams worden samengesteld en iedereen in het juiste team wordt ingedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van leden én het verenigingsbelang. Je kunt je voorstellen, dat deze twee belangen soms niet helemaal gelijk lopen, maar we doen ons best, het voor een ieder zo goed mogelijk in te delen. Daarnaast wordt gezorgd dat elk team op een bepaalde tijd kan trainen, dat er een trainer is en zo mogelijk ook een coach. Als team zijn jullie er uiteraard ook vrij in de naam van een coach, die je graag wilt, door te geven aan de TK.

Vragen tijdens het seizoen?

tk.heren@saturnushc.nl voor al je vragen over je team, trainingen en wedstrijden.
tk.dames@saturnushc.nl voor al je vragen over je team, trainingen en wedstrijden.
kleding@saturnushc.nl voor al je vragen over de competitiekleding.
ledenadministratie@saturnushc.nl voor het doorgeven van adreswijziging, ander e-mail adres, ander mobiel telefoonnummer, etc.
contributie@saturnushc.nl voor al je vragen over de contributie-inning.

Na afloop van het seizoen/voorbereiding nieuw seizoen

Rond half mei moet de definitieve teamopgave van het volgende seizoen al weer binnen te zijn bij de Nevobo. Dat is meestal nog geen twee weken na afloop van de competitie. Erg snel dus! Om de teams zo goed mogelijk in te kunnen delen, hebben we je persoonlijke voorkeur en ervaring van het afgelopen seizoen nodig. In het voorjaar inventariseren we je bevindingen van het afgelopen seizoen en je wensen voor het nieuwe seizoen. In mei/juni maken we de nieuwe (concept)teamindeling bekend.

Jeugd

TK jeugd
Voor meiden en jongens (van 12 tot 18 jaar)*

Nog geen lid?
Ben je nog geen lid van onze vereniging, klik dan hier.

Ben je al lid?
De TK zorgt er voor dat de teams worden samengesteld en iedereen in het juiste team wordt ingedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van leden én het verenigingsbelang. Je kunt je voorstellen, dat deze twee belangen soms niet helemaal gelijk lopen, maar we doen ons best, het voor een ieder zo goed mogelijk in te delen. Daarnaast wordt gezorgd dat elk team op een bepaalde tijd kan trainen, dat er een trainer is en zo mogelijk ook een coach. Als team zijn jullie er uiteraard ook vrij in de naam van een coach, die je graag wilt, door te geven aan de TK. Met name bij jeugdteams is het belangrijk dat er altijd een coach aanwezig is. De NeVoBo verbiedt wedstrijden van jeugdteams, waarbij géén coach aanwezig is. Meestal nemen één of meerdere ouders deze taak op toerbeurt op zich.

*Het kan zijn dat je als jeugdlid al deelneemt aan de senioren competitie, omdat je bijvoorbeeld erg goed bent, of al veel ervaring hebt omdat je al jong met volleybal bent begonnen. Voor jou blijven de contributiebedragen voor jeugdleden van toepassing tot het moment dat je de leeftijd bereikt waarop je senior wordt. Peildatum voor de aanpassing van de contributie t.a.v. de leeftijd is 1 juli van elk kalenderjaar. Je hoeft hier zelf niets aan te doen, deze aanpassing vindt automatisch plaats via de ledenadministratie.

Vragen tijdens het seizoen?

tk.jeugd@saturnushc.nl voor al je vragen over je team, trainingen en wedstrijden.
kleding@saturnushc.nl voor al je vragen betreffende de competitie kleding.
ledenadministratie@saturnushc.nl voor doorgeven van adreswijziging, ander e-mail adres, ander mobiel telefoonnummer, etc.
contributie@saturnushc.nl voor al je vragen over de contributie-inning

Na afloop van het seizoen/voorbereiding nieuw seizoen

Rond half mei moet de definitieve teamopgave van het volgende seizoen al weer binnen te zijn bij de Nevobo. Dat is meestal nog geen twee weken na afloop van de competitie. Erg snel dus! Om de teams zo goed mogelijk in te kunnen delen, hebben we je persoonlijke voorkeur en ervaring van het afgelopen seizoen nodig. In het voorjaar inventariseren we je bevindingen van het afgelopen seizoen en je wensen voor het nieuwe seizoen. In mei/juni maken we de nieuwe (concept)teamindeling bekend.

Mini's

TK Mini’s 
Voor meiden en jongens tot 12 jaar.

Nog geen lid?
Ben je nog geen lid van onze vereniging, klik dan hier.

Ben je al lid?
De TK zorgt er voor dat de teams worden samengesteld en iedereen in het juiste team wordt ingedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van leden én het verenigingsbelang. Je kunt je voorstellen, dat deze twee belangen soms niet helemaal gelijk lopen, maar we doen ons best, het voor een ieder zo goed mogelijk in te delen. Daarnaast wordt gezorgd dat elk team op een bepaalde tijd kan trainen, dat er een trainer is en zo mogelijk ook een coach. Als team zijn jullie er uiteraard ook vrij in de naam van een coach, die je graag wilt, door te geven aan de TK. Met name bij jeugdteams is het belangrijk dat er altijd een coach aanwezig is. De NeVoBo verbiedt wedstrijden van jeugdteams, waarbij géén coach aanwezig is. Meestal nemen één of meerdere ouders deze taak op toerbeurt op zich. Peildatum voor de aanpassing van de contributie t.a.v. de leeftijd is 1 juli van elk kalenderjaar. Je hoeft hier zelf niets aan te doen, deze aanpassing vindt automatisch plaats via de ledenadministratie.

Vragen tijdens het seizoen?

Vragen over aanmelding, stand van zaken, kleding of wat dan ook secretaris.mini@saturnushc.nl
ledenadministratie@saturnushc.nl voor doorgeven van adreswijziging, ander e-mail adres, ander mobiel telefoonnummer, etc.
contributie@saturnushc.nl voor al je vragen over de contributie-inning

Vragen na afloop van het seizoen?

Aan het einde van het seizoen wordt er een enquete naar ouders gestuurd met de vraag hoe het afgelopen seizoen verlopen is. Verder kunnen oudersverzorgers samen met hun kinderen aangeven wat ze graag willen doen voor de vereniging en wat ze graag geregeld zouden hebben voor het volgende seizoen. Wij horen graag van U/jullie.

Informatie mini's

Mini-volleybal – CMV
Voor de jonge jeugd – t/m 12 jaar – is een dynamische volleybal vorm ontwikkeld namelijk Cool Moves Volley (CMV). Volleybal is best een moeilijke, technische sport, daarom is speciaal voor kinderen een makkelijke manier bedacht om volleybal stapsgewijs aan te leren. Deze stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijk doel het beheersen van het volleybalspel. Bij CMV kennen we 6 verschillende niveaus; niveau 1 voor de jongste en 6 voor de oudste mini’s.

Trainingen
De trainingen zijn in 2 groepen op zaterdagochtend tussen 9.00 – 11.45 uur in MuzeRijk. Voor het seizoen 2017 – 2018 is de trainingsindeling op zaterdag: 9:00 – 10:15: niveau 1 t/m 4 10:30 – 11:45: niveau 5 en 6

Er wordt naar gestreefd om doordeweeks ook een tweede training te realiseren. Per seizoen kan de dag en tijd van deze training variëren. Voor het seizoen 2018-2019 vind deze tweede training plaats op woensdag van 17.30 tot 19.00 uur voor alle mini’s.

Als je een keer niet kunt komen trainen, meldt je dan s.v.p. even af bij je eigen trainer. Dit kan via de groepsapp of rechtstreeks naar je trainer. Voor de woensdagtraining graag afmelden bij Veerle: 06-10768678. Het seizoen wordt afgesloten met “diploma-volleybal”, waar je kunt zien wat je dit jaar allemaal geleerd hebt.

Namens de teams die aansluitend op mini’s trainen het verzoek aan vaders om niet in de meisjeskleedkamers te komen en moeders om niet in de jongenskleedkamers te komen.

Wil je er meer over lezen? Klik hier.

Slecht weer

Regular competition
In twijfelachtige omstandigheden is het belangrijk om goed voor te bereiden: zorg dat je als vereniging weet hoe laat de tegenstander vertrekt en hoe laat de scheidsrechters de weg op gaan. Op die manier voorkomen we dat mensen onnodig gaan reizen terwijl de wedstrijd al afgelast is. Afmelding van (beide) scheidsrechters betekent niet dat de wedstrijd afgelast wordt. De aanwijzer of thuisspelende vereniging probeert (een) invaller(s) te regelen, de wedstrijd kan dan ‘gewoon’ doorgaan.