Skip to main content
Terug naar Nieuws

IN MEMORIAM – Jan Gevers

In 1963 trouwde Jan met zijn Jo en ging hij in Volkel wonen. Hij speelde toen volleybal bij de KAJ (Katholieke Arbeidsjongeren in Veghel). Zijn buurman, Sjef Bongers speelde volleybal, bij Activia en vroeg aan Jan of hij niet samen met hem een volleybalvereniging wilde beginnen. Aldus geschiedde en in 1963 richtten zij samen Volleybal Vereniging Volkel op. In 1964 werd de naam gewijzigd in Saturnus. Op de vraag waarom Saturnus antwoordde Jan dat de planeet Saturnus in die tijd veel in het nieuws was. Sjef werd de eerste voorzitter en Jan de eerste penningmeester van de club.

Jan was spelverdeler en in de eerste jaren aanvoerder van het 1e herenteam. Hij was actief als scheidsrechter en werd trainer. Hij stond bekend als Mister Saturnus waarvan bekend was dat alles tot in de puntjes geregeld was.

Jan was coach van een jeugdteam en bij de uitwisselingen met Preussisch Oldendorf, de bevriende Duitse volleybal vereniging, was Jan altijd van de partij. Hij zorgde als een “vader” voor zijn team. Jan was de organisator van de “Freddy boys”, een jaarlijks volleybalweekend in België, waar drie teams van Saturnus aan deelnamen. Een geweldige happening voor alle deelnemers.

In de jaren daarna bleef Jan tal van activiteiten verrichten voor ‘zijn club’. Zo heeft hij onder andere de wedstrijdleiding verzorgd voor het Winteravondvolleybal, wat nog steeds een bloeiende competitie is. Maar ook was hij de organisator van het ‘Grastoernooi’ op de velden van FC Uden en het Beachvolleybaltoernooi op Bedaf. Gedurende het jaar verhuurde Jan de beachnetten die de vereniging in eigen beheer had.

Jan was altijd een grote inspirator en organisator bij de totstandkoming van de eigen clubhuizen, denk aan de boerderij op Bijland, de brandweerkazerne, maar heeft ook medegewerkt aan de opbouw van de sporthal clubhuis De Ring in de voormalige H. Geest kerk.

Na zijn pensionering heeft Jan samen met Arend Koops en Nol Vesters jarenlang zorggedragen voor het beheer van Sporthal De Ring en clubhuis de Schelft, het eigen onderkomen van Saturnus met eigen bar.
Saturnus is heel dankbaar voor alles wat Jan voor het volleybal en voor zijn club heeft betekend.

Wij wensen Jo, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Terug naar Nieuws