Skip to main content
Terug naar Nieuws

IN MEMORIAM – Cees Vermeij

1939 – 2020

Je speelde volleybal in de WAV (Winter Avond Volleybalcompetitie) bij team Van Oort en later werd je speler van “team Gold” van Saturnus. Daarnaast heb je als trainer en coach teams begeleid, zowel binnen Saturnus, als binnen de WAV. Op een gegeven moment was de functie van secretaris binnen het bestuur vacant en heeft Twan van Hout ervoor gezorgd dat jij deze functie op je ging nemen. Als secretaris zorgde je er jaarlijks voor dat de vereniging de subsidie voor de jeugdleden ontving via de gemeente. 

Je was geen man van jaarverslagen schrijven, dat lag achter ons, was voorbij, zo liet je altijd duidelijk merken. Aan het verleden niet te veel aandacht en tijd besteden. Het heden en de toekomst was veel belangrijker voor jou. Zo kunnen we in de archieven van de vereniging nog altijd een Sinterklaasgedicht vinden, wat jij maakte als jaarverslag van het secretariaat.

Dit gedicht geeft eigenlijk precies aan hoe je was, met je gevoel voor humor en je relativeringsvermogen. 

VERSLAG SECRETARIS         25-1-2011
Hierbij het verslag van uw secretaris
Brieven, e-mails, telefoon 
Elke dag, da’s heel gewoon
Zes bestuurders, 300 leden
Waarvan een deel het erg goed deden
Aanvraag subsidies, overleg met gemeente
Alles op tijd want anders….wee je gebeente
Bloemetje hier receptietje daar
Stijf in het pak en ouwehoeren maar
Vergaderingen elke vier weken
De meeste problemen gladgestreken
Dan wil ik u er nog eens op wijzen
Dat het bestuur behoorlijk begint te vergrijzen
De Algemene Ledenvergadering is weer in november
Die komt, zoals bij u bekend, vlak voor december
Daarom ben ik maar een rijm gaan verzinnen
Je kunt er per slot, niet vroeg genoeg mee beginnen
Tot slot, ik zal u niet langer plagen
Meldt u zich als u iets heeft te vragen. 

Tijdens een training raakte je onwel, daarna heb je een aantal weken in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen, gelukkig knapte je op, maar Je hart werkte nog maar voor een beperkt deel. Van stoppen wilde je echter niet weten, er was nog teveel te doen!

Je beet je vast in de ontwikkeling en opzet van de nieuwe sporthal MuzeRijk. Hiertoe voerde je onderhandelingen met de gemeente, de architect, de inrichters en ga zo maar door. Hiervoor had je een lange adem nodig en een grote dosis positiviteit, want de onderhandelingen met de betreffende disciplines verliepen vaak moeizaam en liepen niet synchroon met de belangen van Saturnus. 

Jij vond het belangrijk dat er vanaf een tribune contact met de spelers in de zaal kon zijn. Hiervoor zijn de “Saturnus-balkons” gemaakt. Jij hebt eigenhandig het beton gestort voor deze balkons. 

Om je te danken voor je werkzaamheden en jarenlange inzet heeft de vereniging je benoemd tot Lid van Verdienste. Na het overlijden van je vrouw Leny vorig jaar, sloot je je aan bij het clubje “MuzeRakkers”, die elke zaterdag samen volleybal keken en gezellig bij komen praten in de sporthal.

Je was en bleef een rasechte Amsterdammer, maar wel eentje die goed aarde in ons eigen Brabant! Cees, we willen je bedanken voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan, we zullen je niet vergeten.

We wensen je kinderen Roy en Audrey met hun partners en kinderen erg veel sterkte toe.

Terug naar Nieuws