Skip to main content
Terug naar Nieuws

Bijeenkomst teamvertegen-woordigers

Op de presentatiedag, zaterdag 14 september, staat er een bijeenkomst gepland voor de teamvertegenwoordigers van alle teams. Deze vindt plaats om 10.30u in Muzerijk en staat in het teken van:

1. Teamtaken/taak bardiensten.

2. Teambuilding.

3. Procedure lidmaatschap/competitiebijdrage.

4. Meldplicht seksuele intimidatie sportclubs.

5. Wat verder ter tafel komt.

6. Rondvraag.

We verwachten minimaal één afgevaardigde per team. Mocht de teamvertegenwoordiger niet beschikbaar zijn, dient er een een ander teamlid aanwezig te zijn.

Na de bijeenkomst kunnen we gezamenlijk het nieuwe seizoen inleiden!

Namens het bestuur,
Tot 14 september!

Bijlage: Uitnodiging.

Terug naar Nieuws