Skip to main content

Beste leden van volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) staat weer voor de deur. Langs deze weg willen we iedereen daar van harte voor uitnodigen. De ALV vindt plaats op maandag 26 november in Muzerijk. Aanvang: 20.00 uur. Tijdens de ALV worden de aanwezigen geïnformeerd over bestuurlijke ontwikkelingen en plannen en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Bij dit bericht staan ook de nodige bijlagen (o.a. agenda en jaarverslag). Het financieel jaarverslag ligt op de avond zelf klaar ter inzage. Het bestuur stelt het zeer op prijs als per team 2 spelers aanwezig zouden zijn.

Graag tot dan!
Bestuur Saturnus/Hendriks Coppelmans

 

Concept verslag ALV Jaarverslag Agenda ALV Rooster van Aftreden 2018
Terug naar Nieuws